DUNAKESZI FESZT HÁZIREND
2023.09.08 – 2023.09.10
Dunakeszi Repülőtér
Jegypénztár nyitvatartás


A rendezvényt ideje alatt
2023.09.08, péntek: 16:00 - 00:00,
2023.09.09, szombat: 10:00 – 00:00,
2023.09.10, vasárnap: 10:00 – 20:00.


Az ettől esetlegesen eltérő nyitási időpontokat a facebook eseményben (https://fb.me/e/4Eg1UQFRF)
feltüntetjük.
A rendezvény nyitvatartási ideje az időjárás és a program függvényében változhat.
A rendezvényt mindenki csak saját felelősségére látogathatja.
A program változtatásának jogát fenntartjuk!
A koncertek, egyéb rendezvények rossz idő esetén is megtartásra kerülhetnek.
A jegyen és a honlapon feltüntetett időpontok kizárólag tájékoztató jellegűek, a koncertek és az azokat
követő egyéb rendezvények időtartama a meghirdetetthez képest változhat.
A helyszínen készpénzzel és bankkártyával is lehetséges a belépőjegy fizetés.


Belépés a Dunakeszi Feszt területére


A rendezvényszervezőnek jogában áll a különböző programokon különböző összegű belépőt kérni, illetve
bizonyos helyszíneket belátása szerint zárva tartani, vagy zártkörű rendezvények kapcsán, korlátozni az oda való bejutást.


Belépőjegyek


A rendezvény minden nap mindenki számára ingyenes látogatható 10:00-17:00, kivéve 09.08-én pénteken, 16:00-tól, szombaton 17:00-tól és vasárnap 17:00-tól már kötelező a jegyváltás a nem Dunakeszi lakosok részére, Dunakeszi lakosok részére pedig kötelező a Dunakeszi Kártya felmutatása.


Koncertjegy: Koncert előtti kapunyitástól zárásig a rendezvény vendégterében történő tartózkodásra
érvényes, ára programfüggő! A KONCERTJEGYEK EGYSZERI BELÉPÉSRE JOGOSÍTANAK.
09.08. péntek, 16.00-00.00 (elővételben 9.000 Ft, helyszínen 10.000 Ft)
09.09 szombat, 17.00-00.00 (elővételben 9.000 Ft, helyszínen 10.000 Ft)
09.10 vasárnap, 17.00-21.00 (elővételben 6.500 Ft, helyszínen 7.500 Ft)


Dunakeszi Kártya: A rendezvény teljes idejében ingyenes látogatható, Dunakeszi Kártya felmutatása
mellett. Dunakeszi Kártya okostelefonon történő kiváltása lehetséges a helyszínen a Helpdesken. Aki
érvényes Dunakeszi Kártyával online vagy a helyszínen koncertjegyet vásárol, annak nem áll módunkban azt visszatéríteni.


A rendezvény területére belépni, onnan eltávozni csak a rendezők által őrzött bejáratokon keresztül lehet. A rendezvény a 2005. évi CXXXIII. tv.-ben írott személy- és vagyonvédelmi szolgálat közreműködését veszi igénybe. A belépés előtt, illetve a rendezvény egész területén a szervezők, illetve a biztonsági szolgálat ellenőrizheti a vendégek ruházatát, illetve csomagjait a 2005. évi CXXXIII. tv. 26. § alapján. Tiltott tárgyak behozatalát vagy a belépést a biztonsági szolgálat megtagadhatja.
A biztonsági szolgálat jogosult meghatározott személyek eltávolítására vagy a belépés megakadályozására. A rendezvény területére történő belépésben megakadályozható az a személy, aki:
• a szükséges biztonsági átvizsgálásnak nem veti magát alá;
• ruházata nem megfelelő, szennyezett, vagy nem megfelelő az általános higiéniai állapota;
• személyi igazolványával vagy más hitelt érdemlő okmánnyal életkorát igazolni nem tudja;
• korábban a rendezvény területéről eltávolításra került.
A belépődíjat nem igényelheti vissza, akit a rendezvényszervezői a fentiek miatt nem engedtek be vagy
távolítottak el.


18 év alatti vendégek belépési feltételei


16 év alatt a koncertek csak szülő/gyám vagy szülő/gyám által meghatalmazott nagykorú kíséretében
látogathatók. Kizárólag a https://www.dunakeszi.hu/hirek/view/1931/Szeptemberben_XII._Dunakeszi_Feszt
található, onnan letöltött és hiánytalanul kitöltött Szülői meghatalmazást fogadjuk el a beléptetésnél!

16-18 év közötti vendégek kíséret nélkül előzetesen szülőjük/gyámjuk által kitöltött Szülői
nyilatkozattal vehetnek részt a koncerteken. Kizárólag a
https://www.dunakeszi.hu/hirek/view/1931/Szeptemberben_XII._Dunakeszi_Feszt található, onnan
letöltött és hiánytalanul kitöltött Szülői nyilatkozatot fogadjuk el a beléptetésnél!

A rendezvény területén 23.45 óra után csak 18 éven felüliek tartózkodhatnak, hogy 23.45-ig kiskorú
vendégeink elhagyják a rendezvény területét, az őket kísérő nagykorú felelőssége, valamint a kísérő
nélküli kiskorú saját felelőssége.

21 óra után csak 18 éven felüliek léphetnek be a rendezvény területére. Szülőjével/gyámjával érkező 16-18 éves vendégeink 21 óra után is beléphetnek, és 23.45 után is bent tartózkodhatnak szülőjük/gyámjuk
kíséretében.

A rendezvény területére nem lehet bevinni, onnan el kell távolítani az olyan tárgyakat, amelyeknek birtoklása
jogellenes, illetve amelyek a rendezvény területén tartózkodó személyek biztonságára nézve egyébként
veszélyt jelentenek.

A rendezvény területére kutyák behozhatók, pórázon vezetve, habitustól függően, indokolt esetben
szájkosárral. Ugyanakkor a koncertek zaja és az esetleges tömeg miatt, 17:00 után nem javasoljuk.

A rendezvény területére kerékpárt behozni tilos. Kerékpárral érkező vendégeink kerékpárjaikat a főbejárattól jobbra található, biciklitárolóban hagyhatják. A biciklitároló nem őrzött, használata ingyenes. Az ott tárolt biciklikért a rendezvényszervezői felelősséget nem vállalnak.

A rendezvény területére csak 40x30x20 cm méret alatti utazó- vagy sporttáskát, laptop táskát, hátizsákot,
nylontáskát lehet bevinni. E fölötti méretű csomagot, illetve esernyőt nem csak bevinni tilos, hanem már a
biztonsági ellenőrzésre sem szabad megjelenni vele.

A rendezvény területére nem lehet bevinni a rendezvény területén kívül megvásárolt italokat, élelmiszereket.
Kivéve: PET palackban 1,5 l alkoholmentes vizet vagy üdítő italt, valamint kiskereskedelmi mennyiséget
nem meghaladó ételt, graffitizésre alkalmas eszközöket, festékszóró sprayt.


Magatartási szabályok


A Látogató a rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi
előírásoknak, és a házirendnek megfelelően.


A rendezvény területéről eltávolítható az, aki:
• más személyek életét, testi épségét, más személyek vagyoni jogait;
• vagyontárgyaik épségét, a természetes környezetet veszélyezteti;
• garázda vagy rendőri intézkedésre egyébként alapul szolgáló magatartást tanúsít;
• más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít; vagy agresszív magatartásával a közönségen belül egyébként békétlenséget szít;
• a tiltott tárgyakat felszólítás ellenére sem távolítja el a területről,
• nem a bejáraton keresztül jutott a rendezvényre vagy onnan korábban eltávolították;
• életkori korlátozás alá esik vagy a rendezvény szervezői a területről kitiltották.

A belépődíjat nem igényelheti vissza, akit a rendezvény területéről a fentiek miatt nem engedtek be vagy
távolítottak el.


18 év alatti személyek szeszes italt nem vásárolhatnak. A pultoknál való kiszolgálás során a vendégek
életkoruknak hitelt érdemlő okmánnyal történő igazolására szólíthatók fel.
A rendezvény egész területén hang- és videofelvétel készítése TILOS, ideértve különösen a rendezvényen
fellépők előadásának szerzői jogot sértő, bármely rögzítését.


A rendezvény területére való belépéssel a vendég tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és
képfelvételt készíthetnek a szervezők, valamint a szervezőktől engedélyben részesülő szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a vendég a rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető.


Amennyiben a vendég közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a vendég tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.

A szervezők, valamint a szervezőktől engedélyben részesülő személyek a vendég relációjában korlátozás
nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a rendezvények
népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a vendég részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A vendég külön is tudomásul veszi, hogy a szervezők a rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a vendég nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a szervezőkkel szemben.

 

Egyéb rendelkezések


Amennyiben bármely rendezvény olyan okból marad el (el sem kezdődik, avagy bármely szakaszában be kell zárni), amely a szervezők által el nem hárítható külső ok, az előadó hibájából történő programváltozás, vis major helyzet, abban az esetben a szervezők a jegyárak visszatérítésére, vagy kártérítésre, avagy bármely más jogcímen fizetésre nem kötelezhető. Ilyennek minősül különösen – de nem kizárólagosan – a hatóság által elrendelt kötelező kiürítés, az életet, testi épséget vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető rendkívüli időjárási körülmény; bombariadó; harmadik személy által elkövetésre kerülő egyéb – az életet, testi épséget vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető – bűncselekmény.


A rendezvény területe füves, lankás. Javasoljuk a megfelelő cipő választását, és a magassarkú lábbelik
elkerülését. A rendezvény területén előfordulhatnak lyukak, kisebb buckák, melyek botlásveszélyesek
lehetnek, kérjük, hogy ezért körültekintően közlekedjenek a területen belül világosban és sötétében egyaránt.


A fenti figyelmeztetés ellenére a vendégek részéről – különösen alkoholos befolyásoltság miatt – történő
figyelmetlenségekből fakadó esetleges elbotlás, esés vagy bármely egyéb balesetért és annak
következményeiért a szervezők nem vállalnak felelősséget.
A rendezvény területén több, a szervezőktől független harmadik személy nyújt szolgáltatást (pl. étel-,
italszolgáltatás, játékszolgáltatás). Ezen szolgáltatások tekintetében a szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.


A rendezvény területén vendégeink biztonsága érdekében tilos a „body surf” (amikor a közönség egy-egy
rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé). Ha ez mégis előfordulna, akkor a
rendezők kivezetik az ilyen tevékenységet folytató személyt a helyszín szélére. Aki a fentiek ellenére
megismétli a „body surföt”, annak el kell hagynia a rendezvény területét!
Aki bármilyen rendellenességet tapasztal, vagy elhagyott csomagot lát, kérjük, haladéktalanul jelezze a
biztonsági személyzetnek vagy bármely munkatársunknak! Kérjük, mindenki vigyázzon az értéktárgyaira.
Az elhagyott tárgyakért a szervezők felelősséget nem vállalnak! A rendezvény területén őrizetlenül hagyott, illetve a vendégeink által maguknál tartott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget! A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért!


Vészhelyzet esetén kövessék a biztonsági személyzet utasításait, és a nyugalmukat megőrizve hagyják el a területet a legközelebbi vészkijáraton keresztül! A házirendet a belépőjegy megvásárlásával, vagy a
rendezvény területére történő belépéssel vendégeink elfogadják.


ÜZEMELTETŐ:
Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.
Székhely: 2120 Dunakeszi, Szent István u. l.
Adószám: 10773020-2-13
Az esetleges panaszokat kivizsgáljuk, ha jelzik számunkra a [email protected] email címen.


KÖSZÖNETTEL:
Dunakeszi Feszt szervezői
Jó szórakozást!

Privacy Policy Terms of Use Imprint Dunakeszi Feszt Házirend ÁSZF